Brugervilkår, betingelser-, og samtykke til databehandling

Kolding, 1. maj 2021

 

Accept af samtykke- og bruger vilkår og betingelser.

Ved at logge på ZimaOne Workplace, kaldet Applikationen i det følgende, accepterer du (brugeren) nedenstående brugervilkår, betingelser- og samtykke til databehandling. Du vil kunne finde kopi af denne aftale under din bruger profil.

Parterne

Brugeren, dig som logger på systemet ZimaOne Workplace herefter kaldet brugeren.

og

abonnement ejer (organisation som inviterer dig ind) herefter kaldet Dataansvarlige

og

ZimaOne Danmark ApS
Olaf Ryesgade 7K
6000 Kolding
CVR: 33761198

herefter kaldet Databehandleren og Leverandøren.

 

Samtykke til databehandling

Jeg (brugeren) giver hermed samtykke til, at Dataansvarlig og Databehandler må anvende de personlige oplysninger som nedenfor nævnt til brug i Applikationen ZimaOne Workplace hvor disse oplysninger vil blive brugt til at optimere samarbejdet, arbejdsforholdet og arbejdspladsen. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke som nedenfor beskrevet.

 

Den registreredes rettigheder (brugeren)

Jeg må til hver en tid kontakte Dataansvarlig og Databehandler med forespørgsler om håndhævelse af følgende rettigheder:

Retten til indsigt: Jeg har ret til at få indsigt i mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.

Retten til berigtigelse: Jeg har retten til at berigtige mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler

Retten til at blive glemt/sletning: Jeg har retten til at få slettet mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.

Retten til dataportabilitet: Jeg har retten til at modtage mine oplysninger, som den dataansvarlige behandler, i et maskinlæsbart format.

Retten til begrænsning af behandlingen: Jeg har ret til at gøre indsigelser og sætte restriktioner for behandlingen af mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler

 

Samtykke tilbagetrækning.

Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte din administrator af systemet eller kontakte ZimaOne Workplace. Som konsekvens af en tilbagetrækning vil du (brugeren) blive slettet fra systemet, da systemet uden dine oplysninger ikke vil kunne fungere på et optimalt niveau.

 

Data der kan opbevares og som der gives samtykke til er:

Fulde navn, Adresse, Postnummer, By, E-mail, Telefon, Mobiltelefon, Fødselsdato, Jobtitel, Billede, herunder din funktion og position i Organisationen hos Abonnement ejer, samt nær pårørende. Herudover vil der i fremtiden også kunne opbevares data såsom køn, alder, CPR-nr., Medarbejder-ID, Job startdato og oplysninger omkring ansættelsesforholdet såsom arbejdstid, arbejdsforhold, ferie og fravær, ligesom spørgeskemaer må udsendes, indsamles og opbevares i Applikationen.

Alle data opbevares kun til internt brug i systemet og deles kun med Abonnement ejer hvori du deltager som bruger og til ZimaOne Danmark som er databehandleren og leverandør af Applikationen.

For yderligere information om samtykke, kontakt venligst dataansvarlig eller databehandler.

 

Bruger betingelser og vilkår for brugen af ZimaOne Workplace

For at gøre brug af Applikationen gælder følgende bruger betingelser og vilkår.

 

God data skik og adfærdskodeks

For at benytte Applikationen forventes der god data skik og god adfærd og moralsk brug af Applikationen. Applikationen giver mulighed for at du (brugeren) kan interagere med andre brugere. Vi ønsker at opretholde et respektfuldt miljø for alle, hvilket indebærer, at du skal følge dette grundlæggende adfærdskodeks, der foreskriver, at du:

  • overholder alle gældende love
  • respekterer andres rettigheder, herunder ret til privatliv og immaterielle rettigheder
  • ikke misbruger eller skader andre eller dig selv (eller truer eller opfordrer til sådan misbruge eller skade), f.eks. i form af vildledning, bedrageri, bagvaskelse, mobning, chikane eller forfølgelse af andre
  • ikke misbruger, skader, forstyrrer eller afbryder Applikationen

 

Ansvar for egen datainput til Applikationen

Det er brugerens ansvar for lovligheden af det uploadet materiale og den skrevne tekst til Applikationen er fuldt lovligt og følger dansk lovgivning. Herunder kan der være restriktioner, lovgivning, regler og/eller tilladelser som dataansvarlig har givet til brugen og brugerne af Applikationen.

 

Hemmeligholdelse

Brugeren må ikke videregive oplysninger eller indhold til tredjeparter eller tage kopier af oplysninger til eget brug, medmindre der er givet tilladelse hertil. Alt indhold på Applikationen er ment til internt brug og må derfor ikke benyttes i andre nogen sammenhænge udenfor Applikationen, medmindre det er indforstået med Dataansavarlige.

 

Adgang til Applikationen er personligt

Adgangen til Applikationen er personligt og denne adgang må under ingen omstændigheder deles med andre eller på nogen måde kunne komme i hænde på tredjemand. Bruger-id og password er personligt og hemmelig og bør være af en kvalitet der gør det svært at bryde. Man må ALDRIG dele eller kommunikere dette til tredjemand. ZimaOne Workplace (databehandler) eller dataansvarlig vil aldrig spørge efter dine adgangsoplysninger.

 

Blokering af adgang til Applikationen

Hvis ZimaOne Workplace finder brud på de generelle regler eller misbrug af Applikationen, forbeholder ZimaOne Workplace retten til at blokere brugerens adgang øjeblikkeligt. ZimaOne Workplace har den fulde ret til at definere ordet Misbrug og dens indhold. Hvis misbrug eller ulovligheden er ulovligt ifølge dansk lov, er af særlig grov karakter, kan der ikke udelukkes at der kan ske retsforfølgelse.

 

Copyright og ophavsrettigheder

ZimaOne Danmark ejer alle rettigheder til Applikationen. Selvom vi giver dig tilladelse til at bruge vores tjenester, beholder vi alle rettigheder, vi har over Applikationen som softwareprodukt. Indholdet og data uploadet til Applikationen tilhører dataansvarlig.

 

Brug af Cookies

ZimaOne Workplace benytter cookies i forbindelse med Applikations funktionaliteten og til at måle Applikationens brug og performance, herunder hvordan Applikationen benyttes for at optimere den bedste bruger oplevelse af Applikationen.

 

Tvist omkring brugervilkår og samtykke

Disse Brugervilkår og Samtykke er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Brugervilkår og Samtykke, herunder tvister vedrørende Brugervilkårenes eksistens og gyldighed, skal afgøres ved Kolding Byret, hvor ZimaOne Danmark har værneting.